Donatori

  • Kvinna till Kvinna Foundation/1998-2010
  • Iamaneh/2005-2010
Read more »

Zakoni

  • Brošura o Zakonu o ravnopravnosti polova u BiH
  • CEDAW Konvencija
Read more »

Materijali

  • CEDAW lokalna verzija.pdf
  • CEDAW engleska verzija.pdf
Read more »